Utbildningsledare

Rashin Nicklasson

Det är Rashin Nicklasson som arbetar som advokat, som håller i utbildningarna.

Hon har arbetat som utredare för Transparency International UK och är certifierad specialist inom antikorruption via International Compliance Association. Hon har också genomgått internationella antikorruptionsutbildningar vid International Anti-Corruption Academy och Transparency International School on Integrity.

Rashin Nicklasson hjälper den offentliga, privata och ideella sektorn med antikorruptionsarbete. Hon har även processat i flera år som ombud och arbetat vid domstol.

Mer information om Rashin Nicklasson finns på omidadvokater.se

Watch Intro Video

Video

Utbildningsledaren berättar kort om antikorruption!